med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Motion 2019/20:3605 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:3605

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

1   Sammanfattning

Utbrottet av coronapandemin har förändrat många människors liv, och runt om i hela världen brottas såväl enskilda individer som beslutsfattare med olika utmaningar. Sjuk­vården och andra samhällsviktiga instanser gör sitt yttersta för att rädda liv och se till att samhället fungerar. För många är detta en orolig tid. Vi oroas över nära och kära som är i riskgrupperna och sörjer de som nu mister livet. Vi oroas över att förlora jobbet eller att inte kunna betala hyran i arbetslöshetens spår. Vi vet inte när det kommer att ta slut eller hur tillvaron kommer att vara när det väl är över.

Ett robust samhälle med en stark välfärd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-30 Bordlagd: 2020-05-05 Granskad: 2020-05-05 Hänvisad: 2020-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)