med anledning av prop. 2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Motion 2020/21:4105 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021.

Motivering

I propositionen föreslås en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. Förslaget beräknas kosta 5,5 miljarder kronor under 2021. Syftet med förslaget är att stimulera företagens investeringar. I Vänsterpartiets budget­motion för 2021 lade vi ett förslag om skatteavdrag för investeringar för små och medelstora företag, då många mindre företag drabbats hårt av pandemin. Regeringens förslag innebär emellertid att även storföretagen får en skattereduktion. Vänsterpartiet anser inte att det finns skäl att skattesubventionera storföretagens investeringar i detta läge. Generellt sett går det inte dåligt för storföretagen i Sverige. Tvärtom visar många storföretag upp rekordvinster och planerar för stora utdelningar till sina aktieägare. Då är det svårt att förstå varför skattebetalarna ska gå in och subventionera deras investeringar.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan bör riksdagen avslå regeringens proposition 2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Tony Haddou (V)

 

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Birger Lahti (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-22 Granskad: 2021-06-24 Bordlagd: 2021-06-28 Hänvisad: 2021-06-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)