med anledning av redog. 2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

Motion 2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Rysslands deltagande i Europarådets arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2019 var året då ledamöter, företrädare för den ryska duman som röstat för den olagliga och fortfarande pågående annekteringen av Krim, åter välkomnades in i Europarådets parlamentariska församling. Ryssland återfick då den rösträtt de blev av med i efterspelet av Krim. Detta efter att bl.a. en socialdemokratisk riksdagsledamot tillika en del av Europarådets svenska delegation, röstat för. Ett beslut och ställningstagande som i praktiken innebär att sanktionerna mot Ryssland efter Krim hävs. Tidigare hade Sveriges regering röstat för att ändra gällande regler i Europarådets ministerkommitté. Man har släppt in Ryssland i värmen.

Det är viktigt att Sverige och enskilda riksdagsledamöter, inte minst de som tillhör regeringspartierna, nu håller ut och står fast vid tidigare sanktionsåtgärder. Ryssland ändrade genom den illegala ockupationen av Krim normalläget för relationen och samarbetet med Europas länder, och det har i sak inte förändrats. Ändå släpptes Ryssland åter in i Europarådets arbete och gavs rösträtt igen. Vi ser att de nu genom sitt agerande i Europarådet försöker skapa legitimitet för sitt agerande och för att kunna fortsätta strunta i de beslut som fattas i Europarådet och i andra internationella institutioner.

Sverige som land och Europarådets svenska delegation bör samlat arbeta för att


sanktionerna mot Ryssland återupptas inom ramen för Europarådets arbete. Om det inte sker, finns det stor risk att organisationen underminerar sitt eget värde på sikt.

Kerstin Lundgren (C)

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-23 Bordlagd: 2020-03-25 Granskad: 2020-03-25 Hänvisad: 2020-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)