med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:Fi36

av Lars Lindén m.fl. (kd)

med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

1 Sammanfattning

Välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg är prioriterade områden för Kristdemokraterna. Merparten av dessa uppgifter sköts av kommuner och landsting. Men vi menar att uppdraget är underfinansierat. Ska kommunsektorn klara den demografiska utmaning Sverige står inför och som till stor del påverkar vård, skola och omsorg, krävs tydliga och stabila spelregler i förhållande till staten, och en väsentligt bättre tillväxtpolitik. Det är mot den bakgrunden mycket märkligt att Socialdemokraterna tillsammans med sina stödpartier lägger en vårproposition, som oväntat drar in betydande belopp från kommunsektorn, avstår från tillväxtfrämjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-21 Bordläggning: 2004-05-24 Hänvisning: 2004-05-25
Yrkanden (7)