med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-07 Bordläggning: 2004-05-10 Hänvisning: 2004-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)