med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K13 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

av Gustav Fridolin m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2003/04:K13

av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

1 Sammanfattning

EU-konventets förslag till en konstitution för EU innehåller det som svenskarna vände sig mot i EMU-omröstningen. Där finns ökad överstatlighet, områdena där enskilda medlemsländer kan köras över blir fler, där finns mer makt till EU-systemet genom en tydlig kompetensuppdelning vad gäller exklusiva och delade kompetenser som innebär att makten utgår uppifrån EU och möjligen sipprar ner till stater och regioner, och där finns framväxten av en EU-superstat, med en militär EU-kapacitet, solidaritetsklausul och EU-president och utrikesminister. Det svenska plattläggandet som aviseras i regeringens skrivelse 2003/04:13 om konstitutionsförslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22
Yrkanden (77)