med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K2 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2003/04:K2

av Maud Olofsson m.fl. (c)

med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

1 Sammanfattning

Centerpartiet bejakar det europeiska samarbetet. Vi anser det vara viktigt och bra på en rad områden. Vi vill ha ett smalare men effektivare EU, med större fokus på demokrati och medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i processen.

I denna motion har vi pekat ut en rad frågor som bör förändras för att få en ökad tydlighet i befogenheter och kompetensfördelning mellan unionen och medlemsländerna. I motionen presenteras även vår syn på hur unionens olika institutioner bör fungera. Vi har även lyft fram de politikområden där unionen har en stor betydelse: utrikes- och säkerhetspolitiken, området för frihet, rättvisa och säkerhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22
Yrkanden (37)