med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K8 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Framtidskonventet är en stor framgång och markerar en historisk händelse när unionen nu utökas till 25 medlemsstater. Konventet har lyckats med utmaningen att ta fram ett utkast till en konstitution för det nya enade Europa. Framtidskonventets förslag till ny konstitution för Europeiska unionen är inte en kompromiss utan ”en syntes av åsikter. Resultatet är inte perfekt men det är betydligt mer än vi kunnat hoppas på”, som konventets ordförande Valery Giscard d’Estaing uttryckt det. Kristdemokraterna instämmer i den bedömningen och anser att resultatet av konventets förslag i huvudsak är positivt och att det utgör en bra grund för den regeringskonferens som skall besluta om EU:s framtid.

Stora delar av de uppsatta målen för konventsarbetet kan sägas ha uppnåtts. Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22
Yrkanden (31)