med anledning av skr. 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt

Motion 2005/06:So51 av Michael Hagberg (s)

av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om hästens betydelse i folkhälsoarbetet.

Motivering

Friskvård och rehabilitering är allt viktigare inslag för att fler människor ska kunna leva ett friskare liv och finnas tillgängliga på arbetsmarknaden längre. Av den anledningen är det positivt att fler arbetsgivare ger friskvård som en personalförmån i form av till exempel medlemskort till gym, simning eller massage.

Nyligen besökte jag Kafjärdens socialdemokratiska förening i Eskilstuna arbetarekommun. I samband med det besöket blev hästens betydelse för människors friskvård och rehabilitering väldigt tydlig för mig. Ridning är stärkande för både kropp och själ. Den hjälper till att aktivera de muskler som vi annars inte använder så mycket när vi sitter, går och står.

Som rehabilitering hjälper ridning främst människor som lever med ryggsmärtor. För personer som har drabbats av en stroke kan ridning vara ett bra och effektivt sätt att återuppbygga motoriken. Jag menar att vi bör tillvarata ridningens goda effekter. Hästen kan spela en betydande roll i regeringens handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Inom hästnäringen finns en stor kompetens som kan användas för att ta fram förslag på hur ridning kan användas som rehabilitering och friskvård.

Stockholm den 13 juni 2006

Michael Hagberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-06-14 Bordläggning: 2006-06-15 Hänvisning: 2006-06-16 Förfall: 2006-11-15
Yrkanden (1)