med anledning av skr. 2011/12:93 Arlandabanan

Motion 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjliga förbättringar av tågtrafiken på Arlandabanan.

Motivering

Arlandabanan har potential att utvecklas ytterligare för att främja snabba och klimatsmarta transporter till och från Arlanda flygplats. I dag drar sig många resenärer för att använda Arlanda express på grund av det höga biljettpriset. Följden av detta blir att man använder mer miljöbelastande och trängselskapande resesätt som buss, taxi eller egen bil.

Arlandabanan och Arlanda express bör bli mer integrerat med andra transportslag. Det ska vara enkelt att köpa biljetter och kombinera en resa med Arlanda express med andra tågresor.

Vi ser mycket positivt på de förhandlingar som nu pågår för att kunna köra SL:s pendeltåg på Arlandabanan. Detta kan bidra till att allt fler väljer tåget till Arlanda flygplats och att kapacitetsutnyttjandet på Arlandabanan ökar. Det är av största vikt att avtalet blir så avvägt att SL:s ekonomi inte äventyras och att det främjar ökat och bättre resande på Arlandabanan.

Bolag som är verksamma i Sverige ska betala skatt på vinster i Sverige. Nu pågår en skatteprocess mellan A-trains ägare Meif Stockolm AB och Skatteverket. En dom har avlagts till Skatteverkets fördel men den har överklagats av Meif Stockholm. Överskotten från intäkterna från A-train har skickas av ägarna, Meif Stockholm, som ränteavdrag till ägaren, ett riskkapitalbolag i Luxemburg. Denna form av skatteplanering är inte acceptabel och regeringen måste se till att den upphör.

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förhållandena som rör Arlandabanan och sin syn på dessa förhållanden. Regeringen står passiv inför Arlandabanans utmaningar. Det behövs åtgärder för att komma till rätta med de höga biljettpriserna, få ökad integration av Arlandabanan med det övriga transportsystemet och se till att ägarnas skatteplanering upphör. Sammantaget kan detta ge en positiv nystart för Arlandabanan.

Stockholm den 23 mars 2012

Anders Ygeman (S)

Monica Green (S)

Lars Johansson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Leif Pettersson (S)

Suzanne Svensson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-03-29 Bordläggning: 2012-04-10 Hänvisning: 2012-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)