med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012

Motion 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:U12

av Urban Ahlin m.fl. (S)

med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012

S29005

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättsliga och inrikes frågor.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en europeisk energimarknad.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en europeisk näringspolitik.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äktenskap och registrerat partnerskap.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-03-27 Bordläggning: 2013-04-08 Hänvisning: 2013-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)