med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Motion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)

av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen

2014/15:3044

av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)

med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta ställning till om Sverige ska lämna det överstatliga EU.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om folkomröstningar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 2, om att regeringen ska verka för att icke-euroländer ska undantas från Europa 2020-målen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-03-27 Granskad: 2015-03-31 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08
Yrkanden (67)