med anledning av skriv. 1993/94:247 Investera i hälsa - Prioritera för hälsa

Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

av Eva Zetterberg m.fl. (v)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-06-10 Bordläggning: 1994-06-10 Hänvisning: 1994-06-11
Yrkanden (4)