Medborgarnas kontakter med myndigheter

Motion 2001/02:K239 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (s)

av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att underlätta kontaktmöjligheterna mellan medborgare och myndigheter.

Motivering

Medborgarna har stort behov av att ha kontakt med statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter och organisationer för att få information, hjälp, råd och erforderliga uppgifter för att fungera i det svenska samhället. Dessa kontakter kan ske genom personliga besök, skriftlig brevväxling, via Internet eller genom direkta telefonsamtal till aktuella myndigheter och organisationer. Det är viktigt att samhällets innevånares behov av att ha kontakter med myndigheter och handläggare kan ske på ett enkelt sätt och utan ekonomisk belastning. För många människor är telefonen det viktigaste hjälpmedlet för att få kontakt med myndigheter och deras handläggare.

För att kontakta myndigheter via telefon är det inte ovanligt att ett flertal telefonsamtal behövs. Vid telefonuppringning förekommer dessutom ofta långa väntetider innan kontakt kan nås med den behöriga eller önskade handläggaren. Under dessa väntetider debiteras den uppringande personen telefon­avgifter dels för varje uppringning, dels per minut vänte- och samtalstid. De debiterade telefonavgifterna vid kontakt med myndigheterna kan för många människor bli såväl irriterande som dyra. Lägg därtill att tekniken i många fall medverkat till att man kopplas till s k röstbrevlåda – om Ni vill tala med någon slå 1, vill Ni beställa något slå 2 etc. Det kan ta lång tid att komma rätt.

Den ekonomiska belastningen för samhällsmedborgarna vid telefonkontakter med myndigheterna kan reduceras om myndigheterna, som i betydande utsträckning kontaktas av allmänheten, inför s k 020-nummer eller motsvarande.

Vid 020-telefonnummer debiteras den uppringande ingen uppkopplingsavgift eller tidsberoende samtalsavgift, avgift per minut samtalstid. Hos många kommersiella företag är det brukligt att kunderna har möjlighet att kontakta företag i frågor som berör kundrelationer via 020-nummer eller motsvarande telefonnummer utan någon debitering av telefonavgifter för den uppringande.

Kostnadsfri telefonkontakt skulle underlätta allmänhetens kontakter med myndigheter och offentliga institutioner.

Stockholm den 21 september 2001

Sylvia Lindgren (s)

Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)