Media och informationsteknik

Motion 1997/98:K333 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:K333

av Carl Bildt m.fl. (m)

Media och informationsteknik

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 

2 Fria samhällen kräver fria medier 

2.1 En värld i förändring 

2.2 Informationssamhället ger kraft åt den ekonomiska
utvecklingen 

2.3 Det fria ordet 

3 En strategi för Sverige 

4 Fria medier 

4.1 Grundläggande fri- och rättigheter 

4.2 Mångfald och konkurrens i stället för dominans 

4.2.1 Etermedier 

4.2.2 Ett statligt markbundet stolpnät hotar mångfald och
teknikutveckling 

4.2.3 Upphäv stopplagen 

4.2.4 Ett nytt public service-uppdrag 

4.2.5 Privatisering 

4.3 Yttrandefrihet på Internet 

4.3.1 Nej till kontroll och censur 

4.3.2 Ett stärkt skydd för individen 

4.3.3 Upphovsrätten 

4.3.4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)