Medlemskap i Nato

Motion 2008/09:U230 av Mats Sander (m)

av Mats Sander (m)
m1418

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska se över förutsättningarna för ett framtida medlemskap i Nato.

Motivering

Ett militärt angrepp mot Sverige har under de senaste åren bedömts som osannolikt under minst en tioårsperiod. Det stämmer kanske, men vi lever i en föränderlig värld där förändringar kan ske mycket snabbt. Den eviga freden existerar inte och politiska konflikter trappas snabbt upp till väpnade. Händelserna i Kaukasus 2008 är ett tydligt exempel på detta.

Försvaret går att jämföras med en försäkring. Naturligtvis hoppas ingen att den skall behövas, men om olyckan är framme är det skönt att ha betalt premien. Därför är det tryggt att regeringen beslutat att inte förändra försvarets grundorganisation just nu.

I dag vet vi att Sverige inte på egen hand kan möta framtidens hot. Vi behöver samverka med andra länder för att främja vårt lands trygghet och säkerhet. Omvänt måste vi också vara beredda att ta vår del av ansvaret för andra länders och vår egen frihet. Världen har förändrats. Kalla kriget är förbi. Väst står inte längre emot öst. Europa utvecklas stegvis till en alltmer enad kontinent. EU utvidgas österut och flera östeuropeiska länder är Natomedlemmar.

Sveriges säkerhetspolitiska läge främjades genom att de baltiska staterna blev medlemmar i Nato. Natoutvidgningen har stärkt säkerheten i Europa och ett svenskt medlemskap skulle förmodligen få samma effekt. Jag anser att en förutsättningslös översyn av förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap i ett läge där Nato, EU och Europa genomgår stora förändringar är på sin plats.

Stockholm den 28 september 2008

Mats Sander (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)