Migrationsverkets förvar i Norrland

Motion 2018/19:1726 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler förvarsplatser i Norrland samt om att upprätta minst ett nytt förvar i Norrland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en relativt bred enighet bland riksdagens partier att genomföra fler utvisningar och den rödgröna regeringen hade också detta som mål under den föregående mandat­perioden. Det bör vara en självklarhet att ämna upprätthålla lagar och regler i samhället, men för att lyckas med detta måste polisen också få erforderliga resurser för att kunna följa politikens vilja.

I Norrland är gränspolisens situation närmast ohållbar på grund av att Migrations­verkets enda förvar finns i Gävle. I praktiken kan det innebära att en enskild polispatrull kan behöva köra fram och tillbaka mellan exempelvis Kiruna och Gävle, över 200 mil, bara för att lämna någon på förvaret. I längden är inte detta ett effektivt nyttjande av polisens resurser i ett läge där organisationen är ansträngd. Situationen är ohållbar och poliser vittnar om att de tvingats släppa personer som ertappats i rutinkontroller. Migrationsverket har fått i uppdrag att öppna 150 nya förvarsplatser, varav ett 40-tal i norra Sverige. Ännu har dock inga nya förvarsplatser öppnats varför den ohållbara situationen kvarstår. Processen att öppna upp de nya förvarsplatserna bör därför påskyndas och regeringen bör driva på frågan på ett mer aktivt sätt för att åtgärda situationen och undvika att personer vistas illegalt i Sverige. Det bör dessutom öppnas minst ett nytt förvar i Norrland.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)