Militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och Karlsborg

Motion 2008/09:Fö249 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta vara på kunskapen på regementena och i militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och Karlsborg.

Motivering

I Skaraborg finns regementen och militärverksamhet i Såtenäs F 7, Skövde P 4 och Karlsborg K 3. Här finns en kunskap och förmåga som Sverige har stor nytta av i omställningen till det moderna försvaret. Det har varit en målmedveten strävan från Försvarsmakten och statsmakterna att i tidigare försvarsbeslut sträva mot större enheter allt i syfte att skapa en rationell stödorganisation till förmån för insatsförbanden och insatserna.

Arbetet från tidigare försvarsbeslut för ökad integrering och samordning i garnisoner bör därför fullföljas för att i slutändan erhålla mer ekonomiska medel till att utbilda, träna och beredskapshålla förband för insatser. Det är viktigt för försvaret att finnas ute i hela landet med väl fungerande och rationella storgarnisoner. Skaraborgs regementen är ett lysande exempel på en sådan organisation.

F 7 Såtenäs

F 7 i Såtenäs är i dag utbildningscentrum för hela Gripensystemet, Gripencentrum. I dag utbildar man också utländska piloter från Tjeckien och Ungern. Teknikkontoret vid flottiljen leder övergripande drift, underhåll, modifieringar, tekniskt stöd och utveckling på flygplansmodellen inom Försvarsmakten. Flottiljen är även hemmabas för Flygvapnets samtliga åtta TP 84 Herculesflygplan. Transportflygenheten har med sina Herculesplan flugit till världens alla kontinenter, ofta i anslutning till internationella katastrof- och hjälpinsatser. All denna verksamhet som F 7 tillhandahåller måste ses som en prioriterad verksamhet.

P 4 Skövde

Gällande P 4 i Skövde har tidigare beslut ökat Skövde garnisons roll i Försvarsmakten. Mindre enheter har flyttats eller kommer att flyttas till Skövde, bland annat Försvarsmaktens Motorskola och Logistikskolan. Nya uppgifter för förbanden i staden är uppsättande och bemanning av delar till Nordic Battlegroup, en insatsstyrka inom EU:s stridsgruppskoncept. I huvudsak handlar Skövde garnisons åtaganden om ca 230 soldater och officerare i en logistikbataljon, knappt 100 i en skyttebataljonsstab och dessutom ett par självständiga plutoner. Till detta kommer ytterligare kontraktsanställda soldater till det separata mekaniserade insatskompaniet IA07. En eventuell nedläggning av P 4 skulle drabba Skövde mycket svårt. Försvarsmakten är kommunens fjärde största arbetsgivare efter Volvo, kommunen och landstinget.

K 3 Karlsborg

K 3 utbildar en luftburen bataljon och en underrättelsebataljon. Den luftburna bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen kan med hjälp av avancerad teknik bland annat leda in flyg och artilleri mot olika mål. Regementet ansvarar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster, vilket är ett mycket viktigt utvecklingsområde för att säkerställa personal vid insatser och krishantering. Regementet är ett av de första som genomgår en process för att kunna kvalitetsstämpla förbandet inför samverkan med andra länder vid fredsbevarande insatser ute i världen. Vid dessa insatser är kompabilitet mellan olika förband avgörande, och här ligger K 3:s arbete mycket långt fram. Kvalitetsprogrammet är ett samarbete mellan Nato och Partnerskap för fred. Mot denna bakgrund förväntar vi att riksdagen tillkännager för regeringen att man ska ta vara på kunskapen på regementena och i militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och Karlsborg.

Stockholm den 3 oktober 2008

Monica Green (s)

Carina Ohlsson (s)

Patrik Björck (s)

Urban Ahlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)