Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V)

av Siv Holma m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:Sk419

av Siv Holma m.fl. (V)

Miljöanpassad vägtrafik

V544

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Allmänt om vägtrafik 3

4 Rättvisa drivmedelsskatter 4

5 Gynna hållbara drivmedel 6

5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel 7

5.2 Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk påverkan 7

5.3 Stärk dagens kriterier för ekologisk hållbarhet 8

5.4 Ta även hänsyn till social hållbarhet 9

5.5 Samma krav på fossila bränslen som hållbara bränslen 10

5.6 Internationell certifiering 10

5.7 Beskattning av biodrivmedel 11

6 Gynna miljövänligare fordon 12

6.1 Fasa ut fossilbränsledrivna bilar 12

6.2 Inför en skrotningspremie 12

6.3 Gör fordonsskatten mer koldioxidbaserad 12

6.4 Miljöinrikta förmånsbeskattningen 13

6.5 Gynna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (7)