Miljöavgifter på säkerhet

Motion 2005/06:Sk354 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (m)

av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa miljöavgift på brandvarnare.

Motivering

Brandvarnare räddar liv! Försäkringsbolag, kommuner m.fl. har därför under många år försökt förmå alla människor att installera brandvarnare. Samhällets intresse för att höja säkerheten i bostäder är givetvis i första hand att rädda människoliv, men bostäder försedda med brandvarnare hjälper också till att minimera skador på egendom. De samhällsekonomiska vinsterna av att så många som möjligt installerar brandvarnare är därför mycket stora.

I augusti i år fick vi en ny skatt på brandvarnare! Skatten är en miljöavgift, och när momsen läggs på innebär det att priset till kund för en joniserande brandvarnare stiger med 47 kr. Priset för en optisk brandvarnare stiger med 16 kr.

Både miljö och säkerhet är viktiga frågor, men kan det verkligen vara motiverat att lägga höga miljöavgifter på en vara som samhället önskar att man skall konsumera? Miljöavgifter motiveras ju i andra sammanhang av att man skall minska konsumtionen.

Vi anser att miljöavgiften på brandvarnare bör avskaffas!

Stockholm den 28 september 2005

Elizabeth Nyström (m)

Ulla Löfgren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)