Miljöblöjspremie

Motion 2009/10:MJ454 av Désirée Pethrus Engström (kd)

av Désirée Pethrus Engström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en miljöblöjspremie.

Motivering

Miljöbilspremien har blivit en succé. Staten har betalat ut över 450 miljoner kronor till svenska folket som köpt miljöbilar. Liknande stimulanspremier skulle kunna ges till fler miljöinsatser. Ett förslag är att ge en miljöpremie till alla svenska barnfamiljer som väljer tygblöjor. Det skulle kosta staten en tiondel av bilpremien och ge ett stort stöd till miljön.

En premie på 500 kronor för inköp av tygblöjor till varje nyfödd baby skulle kosta cirka 50 miljoner kronor per år. För detta skulle vi kunna göra stora miljöbesparingar. Vi skulle spara 63 000 ton sopor som kommer från 420 miljoner blöjor per år. Beräkningen bygger på att en använd blöja väger cirka 150 gram. Det skulle också spara 14 000 sopbilstransporter då en sopbil i genomsnitt rymmer 4,5 ton sopor.

Varje svensk barnfamilj skulle spara runt 10 000 kronor per barn, beräknat på 2 000 blöjor per år, 2 kronor per styck och användning i 2,5 år. Familjen skulle också spara 750 kilo sopor och ofta också få en kortare blöjperiod för barnet. Enligt forskare har blöjperioden förlängts med den nya typen av engångsblöjor. Med tygblöjor minskar också risken för blöjutslag och eksem. Tygblöjor för ett barns hela blöjperiod består av cirka 5 kilo ekologisk bomull som kan återvinnas.

Sverige är aktivt i klimatfrågan och kan här visa på ett konkret exempel som kanske inte är ett område man vanligtvis tänker på när man ska agera för att rädda vår jord. I flera länder i Europa, till exempel Belgien, Storbritannien och Finland, har myndigheterna framgångsrikt uppmuntrat barnfamiljer att använda tygblöjor.

I Finland får alla nyblivna föräldrar ett startpaket med många olika produkter för den nyfödda babyn, bland annat tygblöjor – men inga engångsblöjor. Försäkringskassan administrerar startpaketet utifrån en antagen miljöpolicy.

Ett förslag skulle vara att man får en miljöblöjspremie på 500 kronor som gäller vid köp av tygblöjor för minst 1 000 kronor när barnet är 0–6 månader. Varje barnfamilj med nyfödd baby laddar hem en virtuell rabattkupong med en unik kod. Kunden får en direkt rabatt med 500 kronor när koden kontrollerats. Företaget rapporterar till berörd myndighet som betalar ut beloppet till företaget.

Det är inte troligt att alla familjer kommer att nappa på förslaget, men det är viktigt med incitament som ökar miljömedvetandet hos alla. Därför bör barnfamiljer som väljer miljövänligt få en premie. Det får inte bara vara bilar som gynnas av premier på miljöområdet.

Stockholm den 6 oktober 2009

Désirée Pethrus Engström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)