Miljöpolitik

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Det orubbliga människovärdet 3

4.1 Politikens uppgifter 3

5 Den enskilda människan skall vara utgångspunkten också för miljöpolitiken 3

6 Utgångspunkter för hållbar utveckling 4

6.1 Fattigdomsbekämpning bra för miljön 4

7 Tre utmaningar för den globala miljön 5

8 Håller våra resurser på att ta slut? 5

9 Klimatet 7

9.1 Utsläppen av växthusgaser och risken för global uppvärmning 7

9.2 Energiproduktionens betydelse för klimatet 8

9.3 Alternativa bränslen 8

9.4 Försurning som ett miljöproblem 9

9.5 Kalkningen fungerar 9

10 Vatten – källan till liv 10

10.1 Östersjön ett särskilt känsligt innanhav 10

10.2 Övergödning av sjöar och hav 11

11 Naturen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (16)