Miljöpolitiken

Motion 1996/97:Jo727 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1996/97:Jo727

av Olof Johansson m.fl. (c)

Miljöpolitiken

Inledning

Grunden för kretsloppssamhället är en vision av hur samhället kan
utvecklas. Ett långsiktigt uthålligt samhälle måste skapas med en
utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att inskränka kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina. Nya levnadsmönster som är
ekologiskt hållbara, socialt attraktiva och ekonomiskt livskraftiga är på
väg att se dagens ljus. Centerpartiet står för en politik som förenar
miljöansvar och hållbar ekonomisk utveckling. Det borde vara en
självklarhet för alla, att den ekonomiska utvecklingen inte får leda till att
människors hälsa och naturens långsiktiga överlevnad hotas.

Centerinitiativ för kretslopp

Med Centerpartiets inträde i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (88)