Miljöpolitiken

Motion 2002/03:MJ420 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2002/03:MJ420

av Per Westerberg m.fl. (m)

Miljöpolitiken

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 16

2 Sammanfattning 17

3 Förslag till riksdagsbeslut 18

4 Miljösituationen har förbättrats 19

5 Moderata utgångspunkter för miljöarbetet 20

5.1 Optimism och framtidstro också på miljöområdet 20

5.2 Människa – natur 21

5.3 Ekonomisk tillväxt och god miljö 21

5.4 Den fria marknaden som drivkraft 22

5.5 Stat – marknad – individ 23

5.6 Statens ansvar 24

5.7 Hållbar utveckling och globala miljöproblem 25

6 Ett effektivare miljöarbete 26

6.1 Miljöforskning och miljöövervakning 26

6.2 Teknikutveckling 26

7 Effektiv och rättssäker miljölagstiftning 27

7.1 Miljösanktionsavgifter 27

7.2 Tillsyn 27

7.3 Handläggningstid 28

8 Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)