Miljöpremie på tygblöjor

Motion 2009/10:MJ254 av Egon Frid (v)

av Egon Frid (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge en miljöpremie på 500 kr till alla svenska barnfamiljer som väljer tygblöjor till sina barn.

Motivering

Staten har betalt ut ca 500 miljoner till svenska folket som köpt miljöbilar. Liknande stimulanspremier skulle kunna ges till fler miljöinsatser. Ett förslag med samma syfte är att ge en miljöpremie till alla svenska barnfamiljer som väljer tygblöjor. Det skulle kosta staten en tiondel av bilpremien och ge ett stort bidrag till miljön.

En premie på 500 kr till varje nyfödd baby skulle kosta ca 50 miljoner per år. För de pengarna skulle samhället göra stora miljöbesparingar:

  • 63 000 ton sopor från 420 miljoner blöjor varje år

  • Motsvarande 14 000 sopbilar med blöjor

Varje svensk barnfamilj skulle spara över 17 000 kronor per barn, 1 050 kr sopor och därmed få lägre sopavgifter, kortare blöjperiod för barnet som också skulle löpa mindre risk för blöjutslag och eksem. Tygblöjor för ett barns hela blöjperiod kan bestå av 4,8 kilo ekologisk bomull som kan återvinnas.

Klimatfrågan är en av våra stora utmaningar. Här har Sverige möjlighet att visa på konkret handling och bli en förebild i miljöarbetet både i Sverige och internationellt. I flera länder i Europa, till exempel Belgien, Storbritannien och Finland har myndigheter framgångsrikt uppmuntrat barnfamiljer att använda tygblöjor. I Finland får t.ex. alla nyblivna föräldrar ett startpaket med många olika produkter för den nyfödda babyn, bl.a. tygblöjor – men inga engångsblöjor.

Stockholm den 30 september 2009

Egon Frid (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)

Avsändare