Millenniemålen

Motion 2008/09:U255 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:U255

av Lars Ohly m.fl. (v)

Millenniemålen

v405

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Ändamålsenligt och ökat bistånd 5

4.1 Uppfyll målet – öka biståndet 5

4.2 Sverige trixar med biståndspengar 6

4.3 Förändring av DAC-regler behövs 7

4.4 Bistånd på mottagarnas villkor 7

5 Klimat och bistånd 8

6 Rättvis handel 10

6.1 Handel på fattiga länders villkor 10

6.2 En handelspolitik för jämställdhet 11

6.3 Demokratisera WTO 11

7 Skuldavskrivningar 11

7.1 Kraven som motverkar millenniemålen 12

7.2 Illegitima skulder 12

7.2.1 Sveriges ansvar som långivare 13

8 Restriktivare vapenexport 14

8.1 Internationella restriktioner för vapenexport 14

8.2 Tydligare regler för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (25)