Millenniemålen

Motion 2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2010/11:U298

av Hans Linde m.fl. (V)

Millenniemålen

V280

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 De fattiga och de rika 5

4 Millenniedeklarationen och millenniemålen 5

4.1 Sveriges roll och ansvar 6

5 Åtta mål och 18 delmål 7

5.1 Mål 1: Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 7

5.1.1 Fred, säkerhet och nedrustning 8

5.1.2 Internationella restriktioner för vapenexport 9

5.1.3 Tydligare regler för svensk vapenexport 9

5.2 Mål 2: Alla barn ska gå i grundskola 2015 10

5.3 Mål 3: Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas 10

5.3.1 Stärk kvinnorörelserna i syd 11

5.3.2 En handelspolitik för jämställdhet 12

5.4 Mål 4: Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015 13

5.4.1 Barnäktenskap 14

5.5 Mål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (26)