Mindre fosforläckage genom reduktionsfiske

Motion 2017/18:268 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en ökad satsning på reduktionsfiske av vitfisk i svenska insjöar och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag skriver denna motion efter egna erfarenheter i min barndoms näringsrika badsjö, Svinstadssjön, i Bankekind utanför Linköping. Sjön har grumligt vatten och har haft algblomningar under sommaren.

Försök har gjorts för att minska dessa genom att t ex tillföra mycket halm, men utan resultat. De senaste åren har flera tiotals ton med vitfisk, mört och braxen mm, tagits upp med goda resultat, siktdjupet har kraftigt förbättrats och blomningarna har avtagit. Den förbättrade vattenkvaliteten genom detta reduktionsfiske i övergödda vatten beror på en bättre biologisk balans efter att vitfisken kraftigt reducerats.

När stora mängder vitfisk tas bort tar man samtidigt bort en del fosfor som lagrats i fiskarna, men framförallt tar man bort planktonätarna. De övergödda sjöarna har ett överskott på växtplankton, eftersom mört och braxen ätit upp de zooplankton som annars äter växtplankton, däribland blågröna alger.

Större mörtfiskar lever delvis av bottendjur, som normalt syresätter bottensedimentet. Överstora populationer av vitfisk leder till en decimering av bottenfaunan, samtidigt som mörtfiskarnas bökande i sedimentet på nytt kan sätta näringsämnen i omlopp och öka övergödningen.

En kraftig reducering av vitfisken leder också till ökat livsrum för ekonomiskt värdefulla rovfiskar som gädda, gös och abborre.

Finland har satsat en hel del på att stödja reduktionsfiske, där ersättning har betalats till yrkesfiskare som tar upp vitfisk. Förhoppningen är att den vägen kunna bidra till att minska fosforbelastningen i Östersjön. Tar man bort 500 ton vitfisk så tar man bort ca 5  ton fosfor. Vitfisken används som energi, till foder och till matframställning.

Forskningsstiftelsen Mistras råd Eviem har i en rapport konstaterat att reduktionsfiskemetoden fungerar i mindre sjöar.

I en rad svenska sjöar har reduktionsfiske givit goda resultat, med ökat siktdjup och mindre fosforhalter.

Jag föreslår att myndigheter och regering bör utreda en ökad satsning på bättre vattenkvalitet och mindre fosforbelastning i svenska sjöar och i Östersjön genom en ökad användning av reduktionsfiske.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)