Minskat regelkrångel vid morotsodling

Motion 2006/07:MJ246 av Cecilia Widegren (m)

av Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska regelkrånglet för att odla morötter.

Motivering

Svenska företagare i allmänhet och svenska jordbruksföretagare i synnerhet, är överbelastade med regleringar och informationskrav. Lantbrukarnas Riksförbund presenterade i våras ett bakgrundsmaterial som visar den regelbörda som jordbruket dras med inom ett antal områden. För att ge företag bättre möjlighet att växa och anställa måste man minska på byråkratin. En företagare ska ägna sin tid åt att arbeta med och utveckla produkten eller tjänsten – inte fastna med pappersarbete.

För moroten gäller: 14 regelverk inom jordbruksområdet, 15 regelverk inom miljöområdet, 13 informationskrav för grönsaksproduktion, 15 informationskrav för utsäde och 20 informationskrav inom miljöområdet.

Sverige behöver fler jobb – inte färre. En avbyråkratisering av de gröna näringarna skulle ge ytterligare 4 miljarder kronor till ökad tillväxt och fler jobb.

Stockholm den 26 oktober 2006

Cecilia Widegren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)