Mobbning

Motion 2002/03:Ub238 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

av Cristina Husmark Pehrsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att se över skollagen i syfte att möjliggöra avstängning av elev som utövar mobbning i skolskjuts.

Motivering

Det händer alltför ofta att barn trakasserar andra barn när de åker skolbuss. Både skollagen och läroplanen ställer stora krav på skolan när det gäller att aktivt motverka trakasserier och förtryck. Skolan har också ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot alla former av kränkande behandling.

Rektorer har i dag inte rätt att avstänga en mobbare från skolskjutsen. Hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan om sådan behövs. Det finns exempel på att den som mobbar erbjudits egen taxi för att värna den utsatta eleven. Detta är att sända alldeles fel signaler.

Det är därför viktigt att skolan i lag ges möjlighet att sätta gränser och som en sista utväg avstänga elever som mobbar eller på annat sätt uppträder olämpligt från att åka skolskjuts. Enligt gällande lagstiftning är detta inte möjligt.

Stockholm den 14 oktober 2002

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)