Mobilanvändande vid bilkörning

Motion 2010/11:T308 av Anna Wallén (S)

av Anna Wallén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mobilanvändande vid bilkörning.

Motivering

Sverige är ett av få länder i Europa som fortfarande tillåter att man pratar i mobiltelefon och sms:ar samtidigt som man kör bil. Många tror att problemen och riskerna försvinner om man inte håller i mobiltelefonen, ett antagande som är helt fel. Undersökningar visar att handsfree (hörsnäcka eller högtalare) inte gör bilkörningen märkbart säkrare. Det är själva pratet som försämrar vår reaktionsförmåga, ger oss tunnelseende, gör oss okoncentrerade och på olika sätt trafikfarliga. Undersökningar har visat att om vi talar i mobiltelefonen medan vi kör blir reaktionstiden längre, bromssträckan förlängs, uppmärksamheten i sido- och backspeglarna minskar, vi missar vägmärken och viktig trafikinformation, rattrörelserna blir större och kraftigare och inbromsningarna blir kraftigare. Det är viktigt att regeringen tar dessa undersökningar på allvar och kommer med förslag till åtgärder snarast.

Stockholm den 25 oktober 2010

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)