Mobilanvändning och fordonskörning

Motion 2010/11:T436 av Arhe Hamednaca (S)

av Arhe Hamednaca (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett förbud för föraren mot att prata i mobil eller sms:a under framförandet av fordon.

Motivering

Enligt en amerikansk rapport från september 2010 uppskattas bilförare som kör medan de använder mobiltelefonen, ha dödat omkring 16 000 människor 2001–2007. Särskilt allvarligt har man funnit det ökade sms:andet vara. Sverige, Albanien, Malta, Moldavien och Serbien är de enda länder i Europa som tillåter användning av mobil i samband med bilkörning.

Moderna mobiltelefoner är små datamaskiner med en mängd funktioner som frestar till ständig uppkoppling och användning. Det är högst rimligt att det är förbjudet att använda mobilen under framförandet av buss eller bil. Anledningen är att föraren riskerar att inte ha full kontroll över sin körning. Ett förbud skulle högst troligt minska antalet olyckor på våra vägar. Det är hög tid att Sverige inför ett förbud mot att prata i mobil eller sms:a under framförande av fordon.

Stockholm den 25 oktober 2010

Arhe Hamednaca (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)