Mobilanvändning vid bilkörning

Motion 2011/12:T236 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (SD)

av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på handsfreeutrustning vid mobiltelefonsamtal under bilkörning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa förbud mot att läsa och skriva sms under bilkörning.

Motivering

Vi anser det mycket viktigt att trafiksäkerhetsriskerna med användandet av mobiltelefon under bilkörning tas på stort allvar. Flera forskningsrapporter tyder på en väsentligt ökad olycksrisk vid användande av mobiltelefon vid bilkörning. Dagens lagstiftning tillkom innan det fanns mobiltelefoner. Även om brottet vårdslöshet i trafik täcker in användandet av mobiltelefon under bilfärd är det viktigt att mobiltelefonens speciella ställning uppmärksammas. Dels är mobiltelefonerande under bilkörning mycket vanligt, dels är det ett beteende som utmärker sig som extra riskabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Det är extra allvarligt när förare skriver och läser sms eller surfar på sin smartphone under bilfärden. Enligt vår uppfattning skulle ett flertal farliga moment, dock inte alla, elimineras om handsfree användes av mobiltelefonerande förare under bilkörning.

Det är anmärkningsvärt att Sverige är ensamt inom EU i sin position att tillåta användande av mobiltelefon under bilkörning utan några som helst restriktioner. Alla länder inom EU utom Sverige har någon form av lagstadgat krav på användning av handsfreeutrustning vid mobiltelefonsamtal under bilkörning. Wienkonventionen säger också att alla länder skall införa förbud mot handhållen mobiltelefon vid bilkörning.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är hög tid att i Sverige lagstifta om användandet av handsfree vid bilkörning. Vi menar också att det särskilt bör förbjudas att läsa och skriva sms som bilförare.

Stockholm den 28 september 2011

Thoralf Alfsson (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (2)