Mobilförbud på cykel

Motion 2018/19:1261 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka förbudet att hålla en mobiltelefon i handen till att också gälla cykelfordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från 1 februari 2018 är det förbjudet att hålla en mobiltelefon i handen när du kör motorfordon i Sverige. Syftet är att minska det trafikfarliga användandet och därigenom skydda förare och andra i dennes omgivning.

Så här står det i trafikförordningen: Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikations­utrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.

Samtidigt uppger trafikpolisen i delar av landet att mobilsurfande cyklister är en allt vanligare trafikfara. Denna företeelse är inte olaglig men har blivit allt vanligare i takt med de smarta telefonernas frammarsch. I dagsläget finns det i Sverige inte någon statistik över hur många olyckor som orsakats av mobilsurfande cyklister.

Nederländerna kommer förbjuda cyklister att använda mobiltelefonen i trafiken från och med sommaren 2019. Att hålla i en elektronisk enhet av något slag medan man cyklar blir förbjudet. Ett av argumenten är att användning av elcyklar, med högre hastighet än cyklar, har ökat. Enligt Transportministeriet i Nederländerna använder en av tre 21-åringar mobilen medan de cyklar. Likaså är det i Danmark förbjudet att prata i


en mobiltelefon som man håller i handen samtidigt som du kör bil, mc, moped eller cyklar. Under 2017 bötfälldes nästan 42000 danskar och bötesbeloppet ligger på 1500 danska kronor.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)