Mobiltelefon i trafiken

Motion 2011/12:T321 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda mobiltelefon när man kör bil.

Motivering

Mobiltelefoner används idag av allt fler och till väldigt många olika saker – allt från att ringa till att beställa varor eller titta på tv-inslag m.m. Vi vet också att många bilförare är upptagna med fler saker än att köra bil, t.ex. dricka kaffe, sminka sig, tala i telefon eller läsa sms. Många har idag också bilen som ett arbetsrum mellan olika arbetsplatser och andra reser mycket i sitt jobb. Då är ofta mobiltelefon ett hjälpmedel eller arbetsredskap, och allt fler människor känner ett behov av att alltid vara tillgängliga per telefon.

Att köra bil i en livligt trafikerad stad eller på motorvägen kräver att man är koncentrerad på detta. Det handlar om att visa hänsyn och uppmärksamhet för andra runt om i trafikmiljön, allt från fotgängare och cyklister till andra typer av trafikanter. Att ha en hand upptagen av telefonen kan innebära trafiksäkerhetsrisker och många av de olyckor som sker äger rum då en förare är ouppmärksam, t.ex. på grund av att föraren pratar i mobiltelefon.

Olyckor går inte alltid att förutse och förhindra, men många av dem kan förebyggas. Vi kan nu se att andra länder börjar förändra i sin lagstiftning angående hur man får använda sig av mobiltelefon när man kör bil. Vi i Sverige måste också se över möjligheten att ställa krav på att använda handsfree när man talar i mobiltelefon samtidigt som man kör bil.

Precis som vi hittills har arbetat med trafiksäkerhet i våra bilar med allt från bilbälten, barnstolar till krockkuddar är det nu dags att se till att nytillverkade bilar har en inbyggd handsfree som standard.

Stockholm den 3 oktober 2011

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)