Modern teknik i skolan

Motion 2014/15:380 av Hanif Bali (M)

av Hanif Bali (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda programmering som ett valfritt ämne i skolan.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan bör använda fler digitala undervisningstekniker.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolverket bör ta fram en internetbaserad utbildningsplattform för fortbildning för lärarkåren.

Motivering

Samhället går mot att bli allt mer digitaliserat. I framtiden kommer en djupare förståelse för programmen i våra datorer och surfplattor ingå i det vi kallar allmänbildning. Ska Sverige kunna stå sig fortsatt starkt i den internationella konkurrensen måste vi fortsätta satsa på att skapa en modern kunskapsskola.

Det har hänt mycket under de senaste åren. Många skolor jobbar i dag med datorer och surfplattor, vilket i sin tur leder till en högre digital kompetens hos eleverna. En del skolor erbjuder till och med alternativa ämnen som programmering för de elever som vill. Initiativrikedomen är stor på landets skolor, samtidigt som den statliga samordningen i frågan är mycket liten. Det är dags för en nationell samordning av it-anpassningen av Sveriges skolor.

Programmering som valfritt ämne

För att Sverige även i framtiden ska stå sig starkt internationellt och för att säkra kompetensförsörjningen för svenska företag vill Nya Moderaterna att programmeringen ska få större plats i skolan. Ska vi garantera en fortsatt god tillväxt i Sverige måste en större del av undervisningen vara anpassad till modern teknik. Vad nästa tekniska utveckling blir vet vi inte säkert idag. Däremot kan vi nästan garantera att det krävs kunskap om kod och programmering för att utveckla den.

Fler digitala undervisningsformer

Vi vill öppna upp för nya undervisningstekniker. Med 3D-visualisering, där man formger i ett CAD-program, och 3D-printing skulle till exempel bildämnet kunna breddas till att även omfatta nya metoder för att uttrycka och utveckla kreativitet.

En internetbaserad fortbildningsplattform

Med en internetbaserad utbildningsplattform kan våra mest framgångsrika lärare ges möjlighet att nå ut med sina lektioner till alla Sveriges elever och förhoppningsvis inspirera andra lärare att studera och utveckla sina egna undervisningsformer. En ytterligare positiv effekt är möjligheterna detta öppnar upp för föräldrar och intresserade att få ta del av hur svensk skola fungerar.

Inspirationen är hämtad från Khan Academy, en internetbaserad utbildningsplattform som startade i USA 2006. Sedan dess har den utvecklats till en internationell utbildningsplattform på flera språk. Den internetbaserade utbildningsplattformen ska vara gratis att använda och bygga på inspelade videolektioner där lärare undervisar i en del av ett ämne, till exempel geometri. Vi vill att den ska lyfta de mest framgångsrika lärarna i Sverige. De lärarna ska få möjlighet att leda dessa videoinspelade lektioner och visa alternativa undervisningsformer.

.

Hanif Bali (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (3)

Avsändare