Möjliggör digitalisering av det svenska filmarkivet

Motion 2013/14:Kr202 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)
SD13

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillskjuta de medel som behövs för att digitalisera de analoga filmerna i svenskt filmarkiv.

Motivering

I Filmhuset och i filmarkivet i Rotebro ligger hundra år av svensk filmproduktion i särskilda frysar. Det rör sig om 2 500 långa och 6 000 korta svenska 35-millimetersfilmer.

I fjol äskade Filminstitutet 65 miljoner kronor för den kommande femårsperioden från Kulturdepartementet för att kunna börja digitalisera de första tusen långfilmerna. Det dröjer nämligen inte särskilt länge innan man inte längre kan köpa reservdelar till de analoga projektorerna, och de skannrar som möjliggör digitalisering av analoga filmer kommer förmodligen endast finnas på marknaden i max tio år till. Kulturdepartementet avslog äskandet och Filminstitutet fick inte en krona.

Trots avsaknad av finansiering har man på Filminstitutet ändå påbörjat digitaliseringen för att försöka säkerställa delar av vårt kulturarv. Enligt Svenska Dagbladet kommer 20 filmer att skannas under 2013, men utan finansiering kommer man aldrig att hinna digitalisera allt. Istället kommer en del av vår filmhistoria att sluta som skrot och förloras för alltid.

I Finland däremot får filmarkivet, enligt Svenska Dagbladet, motsvarande åtta miljoner kronor årligen för att digitalisera filmarvet. British Film Institute har börjat överföra alla brittiska filmer till hårddiskar. I Frankrike har 400 miljoner euro avsatts för att digitalisera 10 000 filmer under en sexårsperiod. Men i Sverige ges inte en krona för att rädda vår filmhistoria.

Svenska Dagbladets Karolin Eriksson uttrycker det 2013-04-18 på ett välbeskrivande sätt:

Att Filminstitutet tvingas sovra hårt för att rädda film som är extra värdefull är antitesen till ett arkiv. Det är som om en myndighet skulle gå in hos svenska bokförlag och bibliotek och rensa bort alla fysiska spår av värdelösa böcker.

Enligt Karolin Eriksson har kulturministern under en paneldebatt försvarat beslutet att inte lägga pengar på digitalisering av filmarvet med att det finns inte pengar till allt.

Det här rör sig om svenska folkets gemensamma filmhistoria, som nu riskerar att gå förlorad. Kulturdepartementet bör därför tillskjuta de medel som behövs för att digitalisera de analoga filmerna i filmarkivet i syfte att bevara svensk filmhistoria men också för att kunna tillgängliggöra den för folket genom den nya tekniken som idag finns.

Stockholm den 19 september 2013

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-20
Yrkanden (1)