Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge en privat aktör möjlighet att bedriva delar av Södertörns högskolas utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har flera framgångsrika universitet och högskolor, de flesta av dem belägna i Stockholm och Uppsala. De flesta av universiteten och högskolorna har en bra bit kvar till visionen om världsklass. Lunds universitet och KTH har de senaste åren klarat att hålla en position bland topp 100 i den årliga rankningen som upprättas av QS World University Rankings. Ett annat aktat rankningsinstitut är Times Higher Education där Karolinska Institutet placerar sig på plats 28. Svenska universitet bör kunna utföra sitt värv bättre; det vore naivt att tro att det inte finns andra aktörer att dra lärdom av. Det behövs en akademisk institution i världsklass i Sverige som kan visa vägen för de strategier som legat till grund för framgången hos de allra bästa lärosätena i världen. Därför finns anledning att pröva möjligheten att privatisera ett lärosäte till att drivas på licens av något av världens Ivy League-universitet.

Under 2013 utfärdade dåvarande regering en promemoria där ambitionen uttrycktes vara att ge universitet och högskolor möjlighet att bli privata stiftelser. Tankegångarna väckte mycket frågor samtidigt som de saknade en gedigen riksdagsmajoritet. Beredningen av frågan kom sedan att avbrytas i samband med regeringsskiftet.

Det finns dock goda skäl att främja möjligheten till en större autonomi gentemot staten för lärosätena. Redan idag finns Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Högskolan i Jönköping vilka omvandlades som stiftelser 1994. Handelshögskolan i Stockholm är privatägd och förlitar sig till stor del på privat kapital.

Södertörns högskola erbjuder idag cirka 70 program och 250 kurser för knappt 11000 studenter. Utbildning och forskning bedrivs under fyra institutioner. Södertörns högskola firade under förra året sitt 20-årsjubileum, en i sammanhanget relativt ung ålder för en läroinstitution. Den flexibilitet och dynamik som präglat skolan sen dess tillblivelse gör den lämplig att i delar också avknoppas till en privat aktör.

Ett lämpligt förfarande för denna avknoppning är ett auktionsförfarande där endast utbildningsaktörer som kan uppvisa akademiska prestationer i världsklass kan delta. Bland de högskolor som är högst rankade för att kvalificera till detta, hör lärosäten som Cambridge och Oxford i Storbritannien, Caltec, MIT och Johns Hopkins i USA  samt Toronto i Kanada och LMU i Tyskland.

Efter att auktionsförfarandet lett till att en aktör vunnit, erhålls licens för att driva utbildningen under en avtalsperiod om 10 år. Utbildningen finansieras som övriga utbildningar i Sverige och inga studieavgifter tillåts.

En privatisering av delar av Södertörns högskola kan vara ett sätt att öka Stockholms och Sveriges internationella konkurrenskraft, få högre klass på den akademiska utbildningen samt öka tillväxten.

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-13 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)