Möjlighet för riksdagsersättare att praktisera i riksdagen

Motion 2008/09:K391 av Jan Lindholm (mp)

av Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för riksdagsersättare att praktisera i riksdagen.

Bakgrund

Arbetet i riksdagen är ett arbete som uppslukar ledamöternas tid. Förutom arbetet i utskotten och i kammaren, med de förberedelser som detta kräver, har de flesta ledamöter almanackan full av deltagande i debatter, studiebesök, utbildningar, kontakter i den egna valkretsen m.m.

Det är svårt att få tiden att räcka till mer fördjupade kontakter med de verksamheter som omfattas av ledamotens arbetsområde.

För den som är ersättare i riksdagen är det på ett annat sätt. Utan förvarning kan hon eller han plötsligt bli inkallad att tjänstgöra vid ordinarie ledamots frånvaro. Det är inte lätt att plötsligt anpassa sig till riksdagens arbetsformer. Det vore därför en fördel om ledamöternas ersättare hade möjlighet till praktik i riksdagen, med möjlighet att delta i utskottens och kammarens arbete. Steget att ev. rycka in blir då inte så stort.

Samtidigt tas ersättarnas kunskaper tillvara. Genom att skola in ersättarna i riksdagens arbete öppnas nya kanaler mellan riksdag och samhälle som måste ses som mycket värdefulla. Även om riksdagen är ett av världens öppnaste parlament skulle denna åtgärd ytterligare förbättra riksdagens inre arbete och öka det demokratiska nätverket.

Nivån på arvodet för ersättaren och praktikens längd under en mandatperiod avgör hur stor totalkostnaden blir. Samtliga ledamöters förste ersättare bör självklart erbjudas en sådan praktik. Riksdagen bör utreda möjligheterna för en sådan förändring.

Denna åtgärd skulle även bidra till en bättre förankring av riksdagen i samhället, vilket i sin tur ger bättre riksdagsbeslut, ett minskat politikerförakt och en ökad öppenhet.

Stockholm den 7 oktober 2008

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)