Möjlighet till föräldraledighet vid politiska uppdrag

Motion 2015/16:2640 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få en Demokrati som fungerar så måste vi ha politiker med olika bakgrund/erfarenhet och i alla åldrar. Som småbarnsförälder är det svårt att engagera sig politiskt då man inte har möjlighet att vara föräldraledig från sitt politiska uppdrag i kommuner och landsting. Även om man bara är fritidspolitiker så kan det innebära en stor arbetsbörda som kan vara svår att kombinera med små barn. En del föräldrar löser detta utan problem medan många väljer att avsäga sig sina uppdrag för att de inte får sin tillvaro att gå ihop. Om man tillhör ett större parti finns det oftast ett flertal ersättare som kan gå in en period, om man däremot tillhör ett mindre parti finns det oftast bara en ersättare och situationen blir sårbar.

Möjligheten att vara föräldraledig från dessa uppdrag bör införas.

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)