Moms på läkemedel

Motion 2003/04:Sk213 av Carl-Axel Johansson (m)

av Carl-Axel Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om momslagstiftningen på läkemedel.

Motivering

Läkemedel kan för närvarande inte försäljas momsfritt till sjukvårdsinrättningar som inte bedriver sluten vård. Härvid kommer privat drivna verksamheter utan sluten vård att missgynnas, då dessa inte är momsredovisningsskyldiga. Utgifter för läkemedel, som kan behövas för behandling av patienter och för att behålla en medicinsk god kvalitet, blir 25 procent dyrare, utan att detta kan kompenseras i patientavgifterna. Offentligt drivna verksamheter har ett momskompensationssystem som inte privat drivna verksamheter har del av. Därför riskeras snedvridning av konkurrensen mellan t.ex. primärvård i offentlig drift och primärvård i privat drift.

Stockholm den 19 september 2003

Carl-Axel Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)