Momsfria vårdtjänster

Motion 2019/20:2200 av Lars-Arne Staxäng och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

av Lars-Arne Staxäng och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att komma fram med förslag som gör alla typer av vårdtjänster momsfria och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårdtjänster är enligt lag undantagna från mervärdesskatteplikt. Genom ett ställningstagande från Skatteverket kommer inhyrning av vårdpersonal att beläggas med momsskyldighet från 1 juli 2019. Det kommer att öka kostnaden för både företag och landsting, och i förlängningen drabba både patienter och skattebetalare.

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att uthyrning av vårdpersonal inte räknas som en momsfri vårdtjänst, och att företag som hyr ut sådan personal ska lägga på moms på sina fakturor. Skatteverket har förtydligat hur de kommer att tillämpa reglerna i ljuset av domen. Tillämpningen görs brett och omfattar både inhyrning från bemanningsföretag och specialister. De nya reglerna gäller för redovisningsperioder från 1 juli 2019 och framåt.

Den direkta effekten kommer att bli kostnadshöjningar för alla som hyr in vårdpersonal, både offentliga och privata aktörer. Notan för det kommer att drabba patienterna, i en redan ansträngd situation med växande vårdköer.

Momssatsen kommer i normalfallet att bli 25 procent, och både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag. Momsen blir en ren kostnad för den som driver vårdmottagningen, om den inte har möjlighet att få kompensation för momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms, men inte privata aktörer.

Privata vårdföretag kommer att få en uppenbar konkurrensnackdel gentemot offentliga inrättningar som bedriver samma tjänst, till exempel vårdcentraler, eftersom de offentliga får kompensation för momsen. Det kommer främst att drabba de mindre företagen, som i många fall har små marginaler. Det här kommer ytterligare försvåra vården och tillgängligheten i Sverige.

Vi vill därför att riksdagen skall ge ett uppdrag till regeringen att komma med ett förslag som gör att alla ovanstående tjänster betraktas som momsbefriade.

Lars-Arne Staxäng (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)