Motionsrätt året runt

Motion 2009/10:K373 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över riksdagsledamöters möjlighet att väcka motioner under hela riksmötesåret.

Motivering

I dag innebär den knappt tilltagna motionstiden i riksdagen hårt arbete för både ledamöter, politiska tjänstemän och inte minst för partikanslierna och riksdagsförvaltningens personal som tvingas hantera tusentals motioner under mycket kort tid. Vissa motioner handlar om frågor som var aktuella för ett år sedan och därmed är av mindre intresse i samhällsdebatten.

Riksdagsledamöterna har intresse av att väcka frågor som är aktuella, och eftersom det normalt inte går att lämna motioner året runt återstår i stället interpellationer och skriftliga frågor till statsråd som alternativ för att väcka opinion i dagsaktuella frågor. Interpellationer och frågor medför mycket stor arbetsbelastning för departementen.

Om man i stället införde motionsrätt året runt skulle ledamöterna kunna skriva mer aktuella motioner, och arbetsbelastningen skulle minska för riksdagens tjänstemän. En motionstid året runt skulle dessutom stärka riksdagens demokratiska roll.

Stockholm den 24 september 2009

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)