Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Motion 2011/12:Sf216 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (S)

av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (S)
S21030

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Motivering

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. Det är därför ett viktigt gemensamt ansvar för de berörda myndigheterna att mottagandet av barnen och prövningen av deras ärenden ges hög prioritet. Bara i år har det kommit nära 2 000 asylsökande barn till Sverige. Bristen på platser för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i landets kommuner är så stor att Migrationsverket tillsammans med Rädda Barnen och Barnombudsmannen skickat ut ett brev till landets alla landshövdingar där man vädjar om att de ska förmå kommunerna att ta ett större ansvar. Idag är det ca 170 kommuner som tar emot ensamkommande barn. Vi anser att det är rimligt att alla kommuner i landet tar ansvar för mottagandet.

Stockholm den 23 september 2011

Ingemar Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)