Museum Vandalorum

Motion 2007/08:Kr270 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
s45127

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statligt stöd för att förverkliga projektet Vandalorum.

Motivering

Vandalorum i Värnamo ska vara en nordisk mötesplats för konst och design med universitetsutbildning, samlingar och utställningar. Projektet har ett brett stöd i Värnamo kommun och även regionalt. Också i riksdagen finns ett stöd.

Vandalorum har goda möjligheter att förverkligas enligt de uppgjorda planerna. Men det förutsätter att staten är beredd att ge ekonomiskt stöd. Regeringen bör därför överväga i vilka former staten kan bidra till att projektet Vandalorum kan förverkligas på det sätt som är tänkt.

Stockholm den 3 oktober 2007

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)