Nämndemännen

Motion 1998/99:Ju411 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)
Nämndemännen har en stor betydelse för vårt rättsväsende.
De är en garanti för att domstolens avgörande ligger i linje
med den allmänna rättsuppfattningen i vårt samhälle. De är
allmänhetens representanter och bör också vara
representerade av olika åldersgrupper, kön och yrken för att
få med olika samhällsområden. Nämndemännen bidrar också
till att medborgarna behåller sitt förtroende för domstolarna
och ser till att medborgarna får insyn i verksamheten.
Under senare år har det varit svårt att rekrytera nämndemän på många
platser i landet. Det har bland annat berott på att ersättningen inte varit
tillfredsställande. Utbildningen för nämndemännen är en annan del och det är
mycket viktigt att nämndemännen får en bra utbildning. En bra ersättning
och utbildning som gör det möjligt att delta i domstolarnas verksamhet är ett
absolut måste om nämndemännen även i framtiden ska kunna vara
representativa för hela befolkningen och den allmänna rättsuppfattningen
som de ska företräda.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om  nämndemännens utbildning och ersättning.

Stockholm den 20 oktober 1998
Siw Wittgren-Ahl (s)
Inger Segelström (s)

Eva Arvidsson (s)

Berit Andnor (s)

Monica Green (s)

Agneta Brendt (s)

Elisebeht Markström (s)

Anne Ludvigsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)