Näringsliv, utgiftsområde 24

Motion 2002/03:N395 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2002/03:N395

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Näringsliv, utgiftsområde 24

1 Sammanfattning

Kristdemokraternas näringslivspolitik bygger på grundtanken att det goda samhället och en bra välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Ett gott klimat måste skapas för ett dynamiskt företagande, där människors idéer och entreprenörskap kan blomma ut. Det är de små och medelstora företagen som ska stå i centrum för utformningen av näringslivspolitiken.

Kristdemokraterna förespråkar en social och ekologisk marknadsekonomi som förenar frihet och solidaritet. Statens roll ska vara att sätta ramarna för en sund marknadsfunktion, ta särskild hänsyn till mindre verksamheter, säkra social trygghet samt se till att miljöhänsyn tas.

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)