Näringslivsår för ekonomer och ingenjörer

Motion 2016/17:787 av Johan Nissinen (SD)

av Johan Nissinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett näringslivsår på högskolor och universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns företag som har potential till att växa och nyanställa men som saknar tid eller vilja att expandera. Det bör därför skapas incitament och förutsättningar för dessa företag att växa samtidigt som man knyter akademisk kompetens till dessa företag. Detta kan man lösa genom att införa ett extra år på högskola/universitet för exempelvis blivande ekonomer och ingenjörer. Dessa studenter får då jobba med ett företag som projektarbete. Studenterna får i och med detta möjlighet att anta de utmaningar som företagen inte har möjlighet till eller vill ta hand om själva. Företagen får då chansen att expandera samtidigt som studenterna får praktisk erfarenhet och en potentiell framtida arbetsplats.

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)