Narkotikapolitik

Motion 2007/08:So408 av Alice Åström m.fl. (v)

av Alice Åström m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:So408

av Alice Åström m.fl. (v)

Narkotikapolitik

v913

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Välfärd mot droger 3

4.1 Kvinnor och män med missbruksproblem 4

4.2 Samhället och narkotikan 5

5 Socialpolitik eller kriminalisering 5

5.1 Stigmatiseringen av människor med missbruksproblem 6

5.2 Kriminaliseringen av eget bruk 7

6 Vård till alla med missbruksproblem 8

6.1 Helhetssyn och mångfald 9

7 Våld mot missbrukande kvinnor 10

8 Kriminalvården 11

8.1 Friare behandlingsformer 11

8.2 Bättre vård på anstalt 12

9 Tullen och polisen 14

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Mobilisering mot narkotikas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (12)