Närproducerade livsmedel och lagen om offentlig upphandling

Motion 2004/05:Fi229 av Rigmor Stenmark (c)

av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn görs av lagen om offentlig upphandling (LOU) så att möjligheter att inhandla närproducerade livsmedel förstärks.

Motivering

Inte sällan så har samverkan mellan kommuner när det gäller upphandling av livsmedel medfört att man räknat bara kortsiktiga ekonomiska vinster vid upphandlingen. Man har kunnat visa på ekonomiska fördelar vid kollektiv upphandling i samverkan mellan stat, regioner och landsting. Vad man glömmer bort eller undviker att belysa är såväl transportkostnader, kvalitetsaspekter som en beräkning av vad det innebär att inte handla närproducerade livsmedel. Många lokala småföretag bör ges förutsättningar att leverera varor även till den offentliga servicen, t.ex. till skolor och sjukhus och myndigheter. Detta är ett led i att skapa förutsättningar för många småföretag att utvecklas och få lönsamhet i sin verksamhet.

LOU (lagen om offentlig upphandling) bör ses över så att såväl närproducerade livsmedel som miljö- och kvalitetsaspekter bör vara ett krav vid offentlig upphandling i såväl stat, region, landsting som kommun.

Stockholm den 29 september 2004

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)